Reputatie GarantieWees bewust van uw online reputatie, meld u aan op reputatiegarantie.nl! Maak GRATIS gebruik van de Online Reputatiemonitor.

Universal XS over de nieuwe cookie-wet

Op 21 juni 2011 nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan dat de wijzigingen van de
e-Privacyrichtlijn implementeert. Sinds dinsdag 5 juni j.l. is de cookiewet van kracht geworden. Deze wet schrijft voor dat sites bezoekers expliciete toestemming moeten vragen voor het plaatsen van tracking cookies.

Op grond van de nieuwe ‘cookie-wet’, opgenomen in artikel 11.7a lid 1 van de Telecommunicatiewet, dient een ieder (en in het bijzonder beheerders van websites) eerst toestemming te verkrijgen van gebruikers alvorens cookies kunnen worden opgeslagen op de computer van gebruikers, of voordat toegang kan worden verkregen tot de opgeslagen cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Ze zijn in te delen in twee soorten, te weten ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’. First party cookies zijn bestanden die voor een bepaalde periode bijvoorbeeld de inloggegevens van de bezoeker onthouden. Third party cookies zijn bestanden die door derden geplaatst worden waarmee surf- en zoekgedrag gemeten kan worden. Hier worden bijvoorbeeld de advertenties op afgestemd. Voor deze cookies geldt de nieuwe cookies-wet.

Op 24 februari van dit jaar heeft minister Verhagen duidelijkheid verschaft omtrent het gebruik van third party cookies voor analytics (bijvoorbeeld Google analytics). De minister deelde mede dat Analytics cookies vallen onder de uitzonderingsbepaling, mits deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. In zo’n geval is er geen voorafgaande toestemming nodig en geldt er geen informatieplicht. Wanneer analytics cookies niet noodzakelijk zijn en gebruikt worden over meerdere websites, dan vallen deze cookies juist onder het strenge regime.

Universal XS zou via deze weg graag kenbaar willen maken dat ze van mening is dat er nog enige onduidelijkheid heerst ten aanzien van de praktische uitvoering van deze wet. In haar eigen bedrijfsvoering acht Universal XS het inzetten van analytics cookies in ieder geval noodzakelijk voor een optimale dienstverlening, d.w.z. het goed laten functioneren van de websites van haar klanten.

Voor meer informatie over de praktische problemen rondom de invoering van deze wet zie ook: http://www.emerce.nl/best-practice/praktijk-nieuwe-cookiewet

Neem contact op

Vragen?