Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Universal XS SEO B.V. (hierna aangeduid als: “Universal XS”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Universal XS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Merken

Alle woord- en beeldmerken en op deze site gebruikte slogans zijn eigendom van Universal XS, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Universal XS is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Links

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Universal XS is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Universal XS SEO B.V. (hierna aangeduid als: “Universal XS”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Universal XS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Merken

Alle woord- en beeldmerken en op deze site gebruikte slogans zijn eigendom van Universal XS, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Universal XS is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Links

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Universal XS is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig, van de site die u bezoekt.