zoekmachine marketing
Online Reputatiemonitor
Zoekmachine marketing

Een naam of website uit Google verwijderen?

Steeds meer bedrijven en personen zetten online reputatiemanagement in om een negatieve of onjuiste vermelding over de eigen naam of website verwijderen uit Google. Het internet heeft mensen steeds mondiger gemaakt en wordt steeds vaker gebruikt om kritiek te uiten. Daarbij leidt negatieve informatie vaak tot een vicieuze cirkel, aangezien mensen op negativiteit klikken omdat het interessant is en Google het vervolgens hoger plaatst omdat het vaak wordt aangeklikt.

Reputatieanalyse op maat

Een naam of website uit Google verwijderen?

Steeds meer bedrijven en personen zetten online reputatiemanagement in om een negatieve of onjuiste vermelding over de eigen naam of website verwijderen uit Google. Het internet heeft mensen steeds mondiger gemaakt en wordt steeds vaker gebruikt om kritiek te uiten. Daarbij leidt negatieve informatie vaak tot een vicieuze cirkel, aangezien mensen op negativiteit klikken omdat het interessant is en Google het vervolgens hoger plaatst omdat het vaak wordt aangeklikt.

Reputatieanalyse op maat

Maar hoe werkt het?

Om te voorkomen dat een zorgvuldig opgebouwd merk of een goede naam ernstige reputatieschade lijdt, helpt Universal XS negatieve urls, links, websites of namen te verwijderen uit Google!

Tijdig ingrijpen bij negatieve berichtgeving op internet door te proberen negatieve zoekresultaten te verwijderen uit Google is van het grootste belang. Allereerst kunnen we dit doen door te ontgooglen. We contacteren dan webmasters met het verzoek om de onjuiste of negatieve data te verwijderen.

Als ontgooglen niet lukt omdat een derde partij niet kan of wil verwijderen, dan moeten we een meer krachtige methode gebruiken in de vorm van PR Online. Universal XS heeft een aantal geavanceerde en zeer effectieve werkwijzen om negatieve zoekresultaten te verplaatsen naar de tweede pagina van Google, waar slechts 5% van de gebruikers komt. En natuurlijk vervangen wij de negatieve zoekresultaten ook nog eens door positieve artikelen, zodat de negativiteit niet alleen wordt weggepoetst, maar er ook extra positieve online reputatie ontstaat.

Dus het is ook mogelijk om gewenste websites omtrent uw merk, bedrijf of persoon te creeren zodat u twee vliegen in klap slaat. Maar om uw reputatie gedurende en ook na dit traject scherp in de gaten te houden hebben wij de Online Reputatiemonitor ontwikkeld. Want hoe voorkomt u dat er in de toekomst (weer) een negatief artikel weet door te dringen tot de top 10 van zoekresultaten in Google? Snel ingrijpen is het antwoord: Hoe recenter het artikel, des te beter is het nog te beïnvloeden. Kortom, het is belangrijk om goed te monitoren wat er in de resultaten van Google verschijnt en te voorkomen dat negatieve artikelen stijgen in de zoekresultaten.

Daarom heeft Universal XS de Online Reputatiemonitor ontwikkeld. Met deze tool kunnen we voor elk gewenst zoekwoord bijhouden wat er is geschreven, wat er dagelijks nieuw verschijnt en wat het sentiment van deze artikelen is. Maar de tool gaat nog veel verder: van elk resultaat wordt elke dag de positie vastgelegd, zodat u weet welk artikel extra in de gaten gehouden moet worden.  U kunt aan elk zoekresultaat een label koppelen, zodat u kunt zien wat de invloed is van eventueel genomen maatregelen op de positie van het zoekresultaat. Kortom, de Online Reputatiemonitor bewaakt uw imago en maakt Online Reputatiemanagement meetbaar.

Reputatieanalyse op maat
Online reputatiemanagement

Maar hoe werkt het?

Om te voorkomen dat een zorgvuldig opgebouwd merk of een goede naam ernstige reputatieschade lijdt, helpt Universal XS negatieve urls, links, websites of namen te verwijderen uit Google!

Tijdig ingrijpen bij negatieve berichtgeving op internet door te proberen negatieve zoekresultaten te verwijderen uit Google is van het grootste belang. Allereerst kunnen we dit doen door te ontgooglen. We contacteren dan webmasters met het verzoek om de onjuiste of negatieve data te verwijderen.

Als ontgooglen niet lukt omdat een derde partij niet kan of wil verwijderen, dan moeten we een meer krachtige methode gebruiken in de vorm van PR Online. Universal XS heeft een aantal geavanceerde en zeer effectieve werkwijzen om negatieve zoekresultaten te verplaatsen naar de tweede pagina van Google, waar slechts 5% van de gebruikers komt. En natuurlijk vervangen wij de negatieve zoekresultaten ook nog eens door positieve artikelen, zodat de negativiteit niet alleen wordt weggepoetst, maar er ook extra positieve online reputatie ontstaat.

Dus het is ook mogelijk om gewenste websites omtrent uw merk, bedrijf of persoon te creeren zodat u twee vliegen in klap slaat. Maar om uw reputatie gedurende en ook na dit traject scherp in de gaten te houden hebben wij de Online Reputatiemonitor ontwikkeld. Want hoe voorkomt u dat er in de toekomst (weer) een negatief artikel weet door te dringen tot de top 10 van zoekresultaten in Google? Snel ingrijpen is het antwoord: Hoe recenter het artikel, des te beter is het nog te beïnvloeden. Kortom, het is belangrijk om goed te monitoren wat er in de resultaten van Google verschijnt en te voorkomen dat negatieve artikelen stijgen in de zoekresultaten.

Daarom heeft Universal XS de Online Reputatiemonitor ontwikkeld. Met deze tool kunnen we voor elk gewenst zoekwoord bijhouden wat er is geschreven, wat er dagelijks nieuw verschijnt en wat het sentiment van deze artikelen is. Maar de tool gaat nog veel verder: van elk resultaat wordt elke dag de positie vastgelegd, zodat u weet welk artikel extra in de gaten gehouden moet worden.  U kunt aan elk zoekresultaat een label koppelen, zodat u kunt zien wat de invloed is van eventueel genomen maatregelen op de positie van het zoekresultaat. Kortom, de Online Reputatiemonitor bewaakt uw imago en maakt Online Reputatiemanagement meetbaar.

Reputatieanalyse op maat